אירועים שנעשים ע"י אגודת קרית חב"ד לרווחת הקהילה, צפת ותושביה בחגי ישראל.