ב"ה, י"ט תמוז ה'תשפ"א

קרן שמחת חיים


הקרן הוקמה על-ידי אגודת קרית חב"ד בעיה"ק צפת במטרה לסייע למשפחות קהילת חב"ד בצפת במעגל החיים באמצעות פרוייקטים מיוחדים.

כדי לקבל סיוע מהקרן, יש להירשם עם כל פרטי בני המשפחה בשלושה שלבים פשוטים:

א.      רישום משפחה חדשה באמצעות רישום של אבא/אמא.

ב.      הוספת/עדכון פרטי יתר בני המשפחה.

ג.       הגשת בקשת הסיוע.

עם פתיחת הרישום לרשת מחנות הקיץ "גן ישראל - ארץ הקודש" שע"י אגודת קרית חב"ד, ניתן להגיש בקשה לסיוע בהנחה מיוחדת לתושבי צפת עבור תכניות הקיץ. 

לקבלת הסיוע יש להירשם ולהגיש את בקשת הסיוע באתר הקרן עבור כל בן/בת בנפרד:   https://simchatchaim.formtitan.com/main#/

במקביל, מומלץ לוודא כי כל פרטי בני המשפחה המתגוררים איתכם מעודכנים במערכת, לצורך סיוע עתידי בעזהי"ת.

בכבוד ובברכה לקיץ בריא ומתוך בריאות נכונה,

הרב חיים קפלן
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע לעיה"ק צפת ת"ו
יו"ר